Hướng dẫn tạo tài khoản và profile doanh nghiệp

1. TẠO TÀI KHOẢN

Bước 1: Nhấn vào ĐĂNG KÝ để tạo tài khoản

Bước 2: Điền đầy đủ các thông tin, sau khi đăng ký mã OTP sẽ gửi thông báo về số điện thoại đăng ký, sau đó nhập mã OTP để hoàn thành.

2. TẠO DOANH NGHIỆP

Bước 3: Đặt tên Doanh Nghiệp/Thương Hiệu và điền đầy đủ các thông tin. 

Bước 4: Tên domain sử dụng Sub domain của Doanh Nghiệp, ví dụ baohanh.tienmiendoanhnghiep.vn

Nhấn tạo mới doanh nghiệp để hoàn thành