Đăng ký nhận tin tức mới nhất từ CS WARRANTY

Mẹo, thủ thuật và nguồn cảm hứng từ các chuyên gia hàng đầu trong ngành.

    Tin tức

    3 cách quản lý bảo hành kỹ thuật số giúp tăng hiệu quả bảo hành của công cụ và làm cho nó trở nên đơn giản, có lợi nhuận và bền vững

    Ngành công cụ là tất cả về tài sản thương hiệu! Hai trụ cột chính của bảo hành trong ngành công cụ là giữ cho chi phí bảo hành ở mức thấp và tăng thị phần bằng cách nâng cao trải nghiệm thương hiệu và củng cố...